Цени

Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се пробавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки  за закупени количества.

Цени към дата: 26.05.2019

Наименование Мярка Цена Акциз Основа ДДС 20% Крайна цена
LPG лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
A95H Био 7% лв./1000л. 744.00 710.00 1454.00 290.80 1744.80
Дизелово минерално гориво 10 ppm E5 лв./1000л. 657.00 646.00 1303.00 260.60 1563.60
Дизелово моторно гориво 10 ppm Е5 с min 6% биодизел лв./1000л. 696.00 646.00 1342.00 268.40 1610.40
Дизелово гориво 10 ppm – корабен лв./1000л. 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Котелно гориво до 1% сяра лв./тон 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00